تمامی کالاهای موجود دارای رنگ بندی هستند.  جهت مشاهده رنگ بندی ها ، کالا رو باز نموده و زبانه "رنگ" را باز کنید


شماره حساب ها

شما خریدار محترم می توانید با اینترنت بانک یا همراه بانک عمل انتقال وجه را به راحتی انجام دهیدشماره کارت صادرات 9398 7504 6974 6037
شماره حساب  0205759710000
شماره شبا   IR38 0190 0000 0020 5759 7100 00

بنام محمد حسن سالاری


کارت اقتصاد نوین  0929 8174 1211 6274

شماره حساب  1 - 3096583 - 1 - 3701
بنام محمد حسن سالاری


شماره کارت بانک ملی  5344 9440 9974 6037

شماره حساب 0344444473005
بنام محمد حسن سالاری

اگر دارای کارت بانک ملی هستید انتقال وجه به حساب ملی ما را با لینک روبرو انجام دهید"واریز به کارت ملی"

شماره کارت بانک رفاه  8782 3375 6318 5894

شماره حساب 42925605
بنام محمد حسن سالاری


شماره کارت بانک سپه  2660 3253 1011 5892

شماره حساب 834300524207
بنام محمد حسن سالاری


هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.

شماره, حساب, نحوه, خرید