تمامی کالاهای موجود دارای رنگ بندی هستند.  جهت مشاهده رنگ بندی ها ، کالا رو باز نموده و زبانه "رنگ" را باز کنید


کلیدی و قدیمی های سامسونگ

کلیدی و قدیمی های سامسونگ
قاب المانی ( اصلی - پشت و رو به همراه کیبورد و شاسی- قاب کامل) گوشی سامسونگ کشویی مدل D900I قطعات- باتری - قاب
قاب المانی (اصلی - پشت و رو به همراه شاسی- قاب کامل) گوشی سامسونگ i9000 گلکسی اس قطعات- باتری - قاب
قاب المانی (اصلی - پشت و رو به همراه کیبورد و  شاسی- قاب کامل) گوشی سامسونگ g700 قطعات- باتری - قاب
قاب المانی (پشت و رو به همراه شاسی- قاب کامل) گوشی سامسونگ قدیمی قطعات- باتری - قاب
قاب المانی (پشت و رو به همراه کیبورد و شاسی- قاب کامل) گوشی سامسونگ قطعات- باتری - قاب
قاب المانی (پشت و رو به همراه کیبورد و شاسی- قاب کامل) گوشی سامسونگ d880 قطعات- باتری - قاب
قاب کامل ( پشت و رو به همراه شاسی- قاب کامل) گوشی سامسونگ مدل  S3510 Corby کوربی کلیدی و قدیمی های سامسونگ
قاب کامل ( پشت و رو به همراه شاسی- قاب کامل) گوشی سامسونگ مدل S3850 Corby II کوربی 2 قطعات- باتری - قاب
قاب کامل ( پشت و رو به همراه شاسی- قاب کامل) گوشی سامسونگ مدل S5233 Star استار قطعات- باتری - قاب
قاب کره ای ( پشت و رو به همراه کیبورد و شاسی- قاب کامل) گوشی سامسونگ مدل m620 قطعات- باتری - قاب
قاب (پشت و رو  با کیبورد و شاسی- کامل ) گوشی سامسونگ e1202 کلیدی و قدیمی های سامسونگ
0 تومان

بالای گوشی چراغ قوه ندارد این مدل(مدل چراغ قوه دار اون میشود e1200)مدل چراغ قوه دار اون میشود..

قاب المانی ( پشت و رو به همراه کلید ها و شاسی- قاب کامل) گوشی سامسونگ s5830  کلیدی و قدیمی های سامسونگ
قاب المانی (اصلی - پشت و رو به همراه شاسی- قاب کامل) گوشی سامسونگ s5570 قطعات- باتری - قاب
قاب المانی (اصلی - پشت و رو به همراه شاسی- قاب کامل) گوشی سامسونگ s5660 gio قطعات- باتری - قاب
قاب المانی (پشت و رو به همراه شاسی- قاب کامل) گوشی سامسونگ b5722 قطعات- باتری - قاب
قاب المانی (پشت و رو به همراه کیبورد و شاسی- قاب کامل) گوشی سامسونگ e490 قطعات- باتری - قاب
قاب کامل (پشت و رو - با کیبورد و شاسی) گوشی سامسونگ b312 کلیدی و قدیمی های سامسونگ
قاب کره ای  (پشت و رو به همراه کیبورد و شاسی- قاب کامل) گوشی سامسونگ e1202 قطعات- باتری - قاب
0 تومان

مدل 1200 سامسونگ با چراغ قوه (بالای گوشی چراغ قوه دارد) و این مدل 1202 بالای گوشی چراغ قوه ندارد..

قاب کره ای (پشت و رو به همراه کلید ها و شاسی- قاب کامل) گوشی سامسونگ d980 کلیدی و قدیمی های سامسونگ
نمايش 1 تا 26 از 26 (1 صفحه)
کلیدی, قدیمی, های, سامسونگ