•  اگر ایمیل ندارید سوری مثلا jglhlfjhlfj@gmail.com وارد کنید ( جیمیل وارد شده نباید تکراری باشد)